Loading...

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

 

In 2024  hebben wij weer een contract met alle zorgverzekeraars.

Oogartsenpraktijk Delfland levert medisch specialistische zorg. Zolang u een geldige verwijsbrief heeft kunnen wij de zorg bij uw zorgverzekeraar declareren. Welke zorg uw zorgverzekeraar vergoedt kunt u opzoeken in uw polis. De zorgkosten worden door uw verzekeraar wel verrekend met uw eigen risico.

Het omzetplafond

Ieder jaar kopen de verzekeraars zorg in bij de zorgaanbieders. Om kosten te beperken hanteren de verzekeraars verschillende omzetplafonds. Een omzetplafond is een maximumbudget dat een zorgaanbieder toegewezen krijgt door de zorgverzekeraar om te besteden in een kalenderjaar. Dit betekent dat de hoeveelheid behandelingen die een arts maximaal kan bieden aan verzekerden beperkt is. Zorgverzekeraars bepalen eenzijdig de hoogte van de omzetplafonds, zorgaanbieders hebben daar veelal geen inspraak in.

Wat betekent dit voor u?

Aangezien de behandelingen over het jaar verspreid moeten worden aan de hand van de omzetplafonds, kunnen de wachttijden oplopen voor patiënten van een bepaalde verzekeraar. Ook kan het omzetplafond gedurende het jaar bereikt worden en kunnen patiënten, die verzekerd zijn bij een maatschappij waarvan het omzetplafond is bereikt, dat kalenderjaar niet meer behandeld worden. Patiënten met een restitutiepolis hebben recht op volledige vergoeding van de zorg bij een behandelaar naar eigen keuze. Maar zelfs als u een restitutiepolis heeft, kan het zo zijn dat u toch niet altijd een vrije keuze heeft. Als de behandelaar aan het omzetplafond is gekomen van de verzekeraar, kan het toch voorkomen dat een patiënt, ondanks de vrije keuze in behandelaar, niet (direct) terecht kan. Patiënten die eenmaal een behandelovereenkomst hebben afgesloten, hebben recht op voortzetting van de behandeling, ook als het omzetplafond in de loop van het traject wordt bereikt. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de zorgaanbieder. Zorgaanbieders moeten dus zelf goed in de gaten houden of de kosten van de behandelingen nog wel binnen het omzetplafond passen.

Wat kunt u doen als u tegen problemen aanloopt?

Als u als verzekerde geconfronteerd wordt met problemen vanwege het ingestelde omzetplafond, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekering. Voor problemen met uw zorgverzekering over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). U heeft als patiënt een ‘marktpositie’ en kunt protesteren tegen het inkoopbeleid van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de website van de overheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht.