Loading...

ZKN-Keurmerk

ZKN-keurmerk

Om u betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan zeer strenge eisen.

Oogartsenpraktijk Delfland voldoet aan deze strenge eisen en bezit het ZKN keurmerk. Zo weet u zeker dat wij u betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg aanbieden.

Hoe krijgt een kliniek het ZKN-keurmerk?
ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen.

Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden.

Wat garandeert het ZKN-keurmerk?
Alle klinieken, zowel de klinieken voor verzekerde zorg als de klinieken die niet-verzekerde zorg leveren, moeten voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen.

Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces, van diagnose tot behandelresultaat. Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het ZKN-keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces.

Wat betekent het ZKN-keurmerk voor u?
Kiezen voor een medische behandeling betekent dat u kiest voor de beste medische zorg. Het beoordelen van de kwaliteit van een medische behandeling en de kwaliteitsbewaking van het zorgproces is voor u als patiënt echter moeilijk. Daarvoor dient het ZKN-keurmerk.