Loading...

Wachttijden

Wachttijden

 

Wachttijden dd 09-07-2024:

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 7 dagen
Wachttijd cataract spreekuur: 7 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 38 dagen
Wachttijd staaroperatie: 38 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Voor verzekerden van CZ en ZK en bijbehorende labels geldt mogelijk een langere wachttijd dan hierboven gepresenteerd. Omdat het gecontracteerde budget van deze zorgverzekeraars voor Oogartsenpraktijk Delfland niet toereikend is voor het volledige jaar, zijn wij genoodzaakt de zorg zoveel mogelijk te spreiden en u daarom langer te laten wachten op een consult/behandeling. Wij streven er uiteraard naar om u binnen de gestelde treeknorm in te plannen, zolang als de bovengenoemde wachttijden deze treeknorm niet overschrijden.

omzetplafonds en wachttijden

OAPD Informatiebrief