Loading...

Voor verwijzers

Voor verwijzers

U kunt verwijzen naar Oogartsenpraktijk Delfland via Zorgdomein. Jeugdartsen en optometristen die niet beschikken over toegang tot Zorgdomein, kunnen verwijzen middels een brief.

Spoedverwijzing

Tijdens openingstijden (8:00-17:00 uur) op werkdagen kunnen wij altijd spoedpatiënten ontvangen. Bel voor spoedverwijzing 015-2126959 – keuze 1. Ook voor intercollegiaal overleg kunt u dit nummer bellen.

Voor spoedeisende zaken buiten openingstijden kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Erasmus MC Rotterdam via telefoonnummer 010-7040704