Loading...

Privacy Policy

Privacy en uw medische gegevens

 

De zorgverlener moet de privacy van de patiënt beschermen en bewaren. Alles wat is besproken, wordt vertrouwelijk behandeld; handelingen of onderzoeken mogen alleen met uw toestemming in het bijzijn van anderen worden uitgevoerd.

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw privé-gegevens en dossiers met uw gegevens worden alleen gebruikt door hen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken. Uw gegevens kunnen eventueel worden gebruikt voor ons klachten- en kwaliteitssysteem.

Wij gaan ervan uit dat u toestemt dat uw gegevens worden gebruikt voor deze doeleinden. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij de arts.

Ons privacyreglement ligt ter inzage bij de balie.

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dan ook dat medische gegevens bijzondere persoonsgegevens zijn. Er wordt dan ook heel zorgvuldig en terughoudend gehandeld bij de aanvraag en verstrekking hiervan.

U kunt, indien gewenst, uw medische gegevens bij ons opvragen. Het is echter wel noodzakelijk dat de aanvrager (of  gemachtigde) een formulier invult en zich hierbij kan legitimeren. Er wordt een afspraak gemaakt om de gevraagde gegevens af te halen bij de kliniek, ook dan is de legitimatieplicht van kracht.