Onderzoek door een Optometrist of Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA)

Optometristen en TOA’s zijn speciaal opgeleid en getraind om uiteenlopende oogonderzoeken en metingen te verrichten. Optometristen en TOA’s nemen bepaalde werkzaamheden over van de oogarts. Zij doen vaak het oogheelkundige vooronderzoek en in sommige gevallen zullen zij een geheel oogheelkundig onderzoek verrichten. Dit is afhankelijk van de klacht of de oogafwijking van de patiënt.

Wie krijgen deze onderzoeken?

Iedereen die voor een algemene controle of briladvies op de praktijk komt, zal eerst worden onderzocht door de optometrist of TOA. Ook alle nieuwe patiënten die voor het eerst een afspraak hebben, krijgen zo’n vooronderzoek. Sommige patiënten met bijvoorbeeld suikerziekte of glaucoom zullen volgens een standaardprocedure onderzocht worden.

Aan de hand van de bevindingen zal de optometrist of TOA overleggen met de oogarts.

Wat doet de optometrist of TOA?

-uw gezichtsvermogen testen

-uw oogdruk meten

-afhankelijk van de reden van uw bezoek extra aanvullend onderzoek doen zoals:

-een gezichtsveldonderzoek, een scan, netvliesfoto’s  etc.

-zo nodig zal er een briladvies gegeven worden