Loading...

OAPD Veiligheidsmanagement Systeem

OAPD Veiligheidsmanagement Systeem

OAPD streeft naar de hoogst haalbare kwaliteit en veiligheid voor patiënten en medewerkers. Het bezit van het Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) keurmerk is hier deel van. Het veiligheidsmanagement systeem bestaat uit veel verschillende elementen. De belangrijkste elementen van het systeem zijn:

 • Jaarlijkse audits vinden plaats door onafhankelijke audit bureaus ter toetsing van het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem en de werking van de continue verbetercyclus.
 • Deskundigheidsbewaking en –bevordering: alle medewerkers zijn deskundig en krijgen voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling en nascholing.
 • Behandelingen worden volgens richtlijnen en onder de meest zorgvuldige en meest hygiënische en veilige omstandigheden uitgevoerd. Ter toetsing hiervan vindt jaarlijks een hygiëne audit plaats.
 • Protocollen zijn gebaseerd op de geldende richtlijnen en worden regelmatig geëvalueerd en getoetst.
 • Alle apparatuur wordt minimaal jaarlijks geijkt en getest.
 • OAPD levert jaarlijks alle wettelijk verplichte kwaliteitsgegevens aan aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit.
 • De directie beoordeelt jaarlijks of de doelstellingen behaald zijn en stelt een beleidsplan op. Er wordt een beleidsplan opgesteld, waarin de doelstellingen SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden) geformuleerd worden, zodat te controleren is of doelstellingen behaald zijn.
 • Veiligheidsrisico’s binnen OAPD worden afdoende in kaart gebracht, geanalyseerd en geminimaliseerd; verbeterpunten maken onderdeel van de continue verbetercyclus.
 • De patiënttevredenheid wordt jaarlijks getoetst middels een OAPD-eigen tevredenheidsonderzoek en de zogenaamde PREM (Patient Reported Experience Measure), een universele vragenlijst die door alle klinieken met het ZKN keurmerk wordt aangeboden aan een deel van hun patiënten.
 • Participatie van medewerkers (dagelijks en in het werkoverleg) en patiënten (op basis van het tevredenheidsonderzoek en dagelijkse input) bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid.
 • OAPD heeft een klachtenfunctionaris en is via het lidmaatschap van de ZKN aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.