Links

www.orthoptie.nl

Via deze website hopen wij u de nodige informatie te geven over het werkterrein en het deskundigheidsgebied van de orthoptist. Tevens vindt u hier meer informatie over de activiteiten en het (kwaliteits)beleid van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten en geven wij specifieke informatie voor patiënten en zorgverleners.

www.erasmusmc.nl

Het Erasmus MC is het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland. De organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie kerntaken van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

De afdeling oogheelkunde is te bereiken op 010-7040704 of op www.erasmusmc.nl/oogheelkunde

Zie voor andere patiëntenverenigingen www.oogheelkunde.org

www.oogvereniging.nl/oogaandoeningen/glaucoom

www.myopie.nl