Loading...

Klachtenreglement

Klachtenreglement

 

Bij Oogartsenpraktijk Delfland staan kwaliteit, patiëntvriendelijkheid en bereikbaarheid hoog in het vaandel. Wij proberen al onze patiënten zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.  We werken met  moderne apparatuur en hebben zeer ervaren en deskundig personeel. Naast persoonlijke uitleg tijdens een consult krijgt de patiënt in enkele gevallen ook schriftelijke informatie mee naar huis.

Ondanks al onze inzet om goede oogzorg te leveren kan er een situatie zijn die niet aan uw verwachtingen voldoet of die u als patiënt als onwenselijk ervaart. Als u een klacht heeft vinden wij het belangrijk dat u die klacht aan ons kenbaar maakt. Wij op onze beurt zullen uw klacht zeer nauwkeurig en professioneel behandelen om te komen tot een oplossing. Daarbij zullen wij in de eerste plaats proberen uw probleem op te lossen. Daarnaast zullen wij uw opmerkingen gebruiken om de kwaliteit van onze oogzorg te verbeteren.

Een klacht is een uiting van onvrede over een behandeling of ervaring die door de patiënt zelf als niet goed of onterecht wordt beschouwd.

Klachten kunt u richten aan de klachtenfunctionaris, mevrouw J. Peters, j.peters@oapd.nl; zij zal de klacht in behandeling nemen.

Tot slot

Wij zullen uiteraard proberen om een oplossing te vinden voor het probleem.

Indien er op deze wijze geen passende oplossing mogelijk blijkt, zal de klacht in behandeling worden gegeven aan een onafhankelijke instantie:  de Geschillencommissie Zorg. Nadere gegevens over aard en werkwijze van deze commissie kunt u vinden op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl

De Geschillencommissie Zorg biedt een makkelijke toegang tot het starten van een procedure. Via een website speciaal voor de zorg kan een cliënt 24 uur per dag hun klacht indienen. De hele procedure van De Geschillencommissie verloopt digitaal, maar indien gewenst ook per post. Er is geen advocaat nodig, partijen kunnen zichzelf vertegenwoordigen. De zitting van de geschillencommissie is in de regio van de cliënt en zorgaanbieder.

Als u meer informatie wilt ontvangen over de klachtenregeling van OAPD dan kunt u tijdens openingstijden bellen met onze praktijk.