Atropine druppelonderzoek voor kinderen

Inleiding
Uw kind is door de oogarts of orthoptist onderzocht en er is een brilmeting afgesproken . Voor een betrouwbare brilmeting is het noodzakelijk om vóór deze meting eerst de ogen te druppelen met atropine. Hiermee wordt het vermogen om dichtbij scherp te stellen tegengegaan en kan uw kind de brilmeting niet meer beïnvloeden door te accommoderen.

Wat doet atropine nog meer?
Als de atropine oogdruppels goed zijn ingewerkt dan zijn de pupillen meestal heel groot. Hierdoor kan uw kind wel last hebben van fel (zon)licht. Een zonnebril of petje kan hiervoor een goede oplossing zijn. De lichtgevoeligheid verdwijnt vanzelf, maar kan in sommige gevallen wel twee weken duren.

Wanneer moet u de druppels geven?
U moet twee dagen voor de meting starten met het toedienen van de druppels in beide ogen.  Tweemaal per dag één druppel in beide ogen (’s ochtends en ’s avonds).  Op de dag van de meting moet u maar éénmaal een druppel in beide ogen doen. In totaal heeft elk oog dus 5 druppels gehad.

Hoe moeten de ogen gedruppeld worden?
Was vóór het druppelen uw handen. Het druppelen gaat verreweg het makkelijkst als uw kind ligt te slapen of als uw kind ligt en naar het plafond kijkt. U houdt met één vinger het onderooglid naar beneden en laat een druppeltje in het gootje vallen zonder dat u met het flesje het oog of ooglid aanraakt. Direct na het druppelen drukt u het traanpuntje (in de ooghoek) dicht, voorzover dit mogelijk is uiteraard. Hoe beter de druppel in het oog terecht komt, des te betrouwbaarder is de meting. De druppels doen geen pijn, maar uw kind kan er wel degelijk van schrikken. Na het druppelen is het verstandig om de handen te wassen.

Bij heel kleine kinderen kan het soms lastig zijn om de druppel goed in het oog te krijgen. Dan kunt u het als volgt eens proberen:
Leg het kind rustig op de bank of bed. Laat het zachtjes de ogen dichtdoen en leg uit dat u een druppel op de buitenkant van het oog legt. U doet vervolgens een druppel in de neushoek van het oog zodat daar een klein druppel-meertje ontstaat. Hierna masseert u voorzichtig het onderooglid naar beneden, waardoor het druppeltje zich toch in de ooglidspleet kan verspreiden.

Zijn er bijwerkingen?
Sommige druppels kunnen bijwerkingen hebben. Een aantal regels met betrekking tot het geven van oogdruppels:
-niet druppelen als uw kind koorts heeft.
-krijgt uw kind rode wangen na het druppelen? Meet dan de temperatuur. Als u koorts constateert, dan kan er sprake zijn van een allergische reactie. Dit is zeer zeldzaam. U moet dan stoppen met druppelen en contact opnemen met uw oogarts of huisarts. Is er alleen sprake van rode wangen, dan kunt u gewoon doorgaan met druppelen.
-uw kind zal door de druppels dichtbij niet meer scherp kunnen zien. Dit effect kan enkele dagen aanhouden. Houd dus rekening met (school)activiteiten.
-door de wijde pupillen heeft uw kind eerder last van het licht.

Allergische reactie?
Bij alle druppels kan er soms een allergische reactie optreden. De oogleden kunnen hierbij rood en schilferig zijn. Meestal heeft uw kind dan ook veel last van jeukende oogleden. Als u denkt dat er sprake is van een allergische reactie op de oogdruppels, neem dan contact op met de oogarts of huisarts.

Het onderzoek, de meting
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten en is geheel pijnloos. Uw kind kan als het dat wil gewoon bij u op schoot blijven zitten. De onderzoeker houdt alleen een lamp en enkele glaasjes voor het te meten oog of doet de meting met een apparaat. Het resultaat van de meting wordt direct met u besproken.